Siirry sisältöön
Verktyg

Ett nyt verktyg: Riskpoängräknaren anger risken med användningen av medicintekniska produkter

Syftet med riskpoängräknaren för medicintekniska produkter är att bedöma risken med en specifik medicinteknisk produkt i olika användningsmiljöer. Med hjälp av räknaren kan man fastställa vilka kunskaper som behövs för att använda medicintekniska produkter.

I riskpoängräknaren besvarar man tio frågor om bland annat användningen av produkten, användningsfrekvensen och användningsmiljön. Utgående från svaren beräknar räknaren riskpoängen. Utifrån dem kan man välja lämpliga metoder för utbildning, introduktion och påvisande av kompetens samt fastställa hur ofta kompetensen ska kontrolleras.

Räknaren kan användas av chefer och ansvariga för medicinteknisk säkerhet vid social- och hälsovårdsenheter som använder medicintekniska produkter, då de vill bedöma risker som hänför sig till den medicintekniska kompetensen vid den egna enheten.

Riskpoängräknaren har utvecklats inom projektet Virtual Platform For Medical Device Training i samarbete med it-studerande vid TAMK. Det är fråga om en testversion.

Läs mer