Siirry sisältöön
Verktyg

Nytt verktyg: Introduktionsmodell för klient- och patientsäkerhet

Syftet med introduktionsmodellen för klient- och patientsäkerhet är att säkerställa att klient- och patientsäkerheten beaktas i den allmänna introduktionen inom social- och hälsovården.

Introduktionsmodellen ska utgöra ett stöd vid planeringen och genomförandet av introduktionen i klient- och patientsäkerhet. Den är också ett praktiskt verktyg för tjänsteanordnare och tjänsteproducenter vid alla serviceenheter inom social- och hälsovården. Modellen är avsedd för chefer, introduktionshandledare, nya medarbetare, medarbetare som byter enhet eller arbetsuppgift och för studerande.

För ett klient- och patientsäkert arbete krävs en tillräcklig introduktion

En systematisk och tillräcklig introduktion i de nya arbetsuppgifterna, den nya arbetsmiljön och arbetsplatsens utrustning och datasystem är en förutsättning för ett klient- och patientsäkert arbete. För att förbättra klient- och patientsäkerheten krävs också ett målmedvetet, aktivt och målinriktat ledarskap.

Användningen av vikarier, inhoppare, inhyrd personal och externa tjänsteleverantörer ökar kontinuerligt på arbetsplatserna, liksom antalet förändringar och deras frekvens. Det ställer ständigt nya krav på introduktionen. En tillräcklig mängd kompetent personal, en fungerande informationsgång och gemensamt överenskomna rutiner är förutsättningar för en säker och högklassig vård, omsorg och service.

Modellen består av en checklista och stödmaterial

Checklistan är ett praktiskt verktyg för planering och genomförande av introduktionen vid serviceenheter inom social- och hälsovården. Introduktionens innehåll kan anpassas enligt arbetsuppgiftens natur och längd.

I stödmaterialet finns mer information om de ämnen som ingår i introduktionen. Det kan kompletteras med tilläggsinformation om den egna organisationen eller enheten. Stödmaterialet kan användas av chefer och handledare som ordnar introduktionen, och materialet eller delar av det kan också ges till de medarbetare som deltar i introduktionen.

Läs mer