Siirry sisältöön
Verktyg

Heta linjen-indikatorerna har uppdaterats


Klient- och patientsäkerhetscentret har publicerat indikatorer med hjälp av vilka allvarliga säkerhetsavvikelser inom välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster kan upptäckas. Indikatorerna kallas för heta linjen-indikatorer.

Heta linjen (never event)-indikatorerna beskriver händelser som aldrig skulle få hända och som kan undvikas genom att följa säkerhetsrekommendationer och anvisningar. När indikatorerna pekar på en allvarlig säkerhetsavvikelse ska organisationen omedelbart vidta korrigerande och förebyggande åtgärder. Indikatorerna bygger på NHS never event-indikatorer.

Heta linjen-indikatorerna har ursprungligen publicerats i projektrapporten Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt ‒ Ehdotus seurannan mittaristoksi. Uppdateringsarbetet gjordes av Klient- och patientsäkerhetscentrets utvecklingslinje för nivåmätning och våren 2023 begärdes kommentarer av cirka 160 sakkunniga inom social- och hälsovården.

Heta linjen-indikatorerna lever hela tiden då verksamheten, verksamhetsmiljön och anvisningarna förändras och de kommer därför att uppdateras regelbundet.

De nyaste heta linjen-indikatorerna finns i Klient- och patientsäkerhetscentrets materialbank.

Mer information: Merja Sahlström, specialplanerare, Klient- och patientsäkerhetscentret, tfn 040 193 6920, merja.sahlstrom(a)ovph.fi