Siirry sisältöön
Verktyg

Självutvärderingsverktyget har publicerats


Klient- och patientsäkerhetscentret har utvecklat ett självutvärderingsverktyg, med hjälp av vilket välfärdsområdena kan följa och utvärdera genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin.

Självutvärderingsverktyget har sammanställts utifrån innehållet i strategin och handlingsprogrammet. Med hjälp av det kan välfärdsområdena skapa en lägesbild av hur genomförandet av strategin framskrider samt prioritera mellan uppgifter och planera sin verksamhet.

Läs mer!