Siirry sisältöön
Verktyg

Ett nytt verktyg har publicerats: Beskrivning av hur man gör upp en intern auditeringsplan

Verktyget hjälper enheten att göra upp en intern auditeringsplan med fokus på bättre klient- och patientsäkerhet.

Beskrivningen inleds med en definition av auditering och fortsätter med hur man ställer upp mål för auditeringen, fastställer dess omfattning och rapporterar om resultaten.

För vem är verktyget avsett?

Beskrivningen är avsedd i synnerhet för de välfärdsområden som inte använder något kvalitetssystem. Kvalitetsrevisioner som hör till kvalitetssystemet görs alltid enligt gällande standard.

Verktygets bakgrund

Beskrivningen bygger på åtgärd 3.1.8 i den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin. Enligt den ska utvecklingsarbetet utföras på ett systematiskt och övergripande sätt genom att använda kvalitetsledningens eller interna och externa revisionsförfaranden.

Det innebär att välfärdsområdet gör upp en auditeringsplan för sin egen verksamhet, använder regelbunden auditering vid utvecklingen av kvaliteten och säkerheten samt rapporterar till de beslutande och utvärderande organen om utvecklingsåtgärder för kvalitetsledningen och auditeringen.

Läs mer!