Siirry sisältöön
Verktyg

Blanketten för egenkontroll av infektionsbekämpningsåtgärder hjälper oss att hitta risker och utvecklingsobjekt

Blanketten är avsedd att användas inom arbetsenheternas egenkontroll av infektionsbekämpningen. Med hjälp av den kan man hitta risker och utvecklingsobjekt inom enhetens infektionsbekämpning.

Blanketten för egenkontroll av infektionsbekämpningsåtgärder bygger på punkt 4.3.9 i den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen, enligt vilken genomförandet av infektionsbekämpningsåtgärder inom välfärdsområdena ska uppföljas i praktiken. Observerade problem ska rapporteras till THL.

Detta bygger på lagen om smittsamma sjukdomar, enligt vilken bekämpning av vårdrelaterade infektioner är en del av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen är skyldiga att utveckla bekämpningen av vårdrelaterade infektioner inom sitt område.

Anvisningar finns, men följs de?

− Välfärdsområdena kan ha hundratals olika anvisningar för infektionsbekämpning. Vi måste komma ihåg att en anvisning i sig inte förbättrar infektionssäkerheten, om den inte leder till handling, konstaterar Siun sotes patientsäkerhetschef Heli Heikkinen. Heikkinen är också projektchef i strategiarbetsgruppen för mål 4.3 Vi förenhetligar god infektionsbekämpningspraxis.

Enligt Heikkinen är blanketten för egenkontroll av infektionsbekämpningsåtgärder ett enkelt sätt att kartlägga om anvisningarna följs och om alla väsentliga faktorer i enhetens verksamhet har beaktats. Blanketten styr också enheterna att utveckla sin verksamhet.

− Det passar väl in i klient- och patientsäkerhetsstrategins vision, för syftet är att förbättra det praktiska genomförandet av infektionsbekämpningsåtgärder så att antalet vårdrelaterade infektioner minskar i den mån det är möjligt, avslutar Heikkinen.

Läs mer (Blankett för egenkontroll av infektionsbekämpningsåtgärder)!