Siirry sisältöön
Verktyg

Checklisteindikatorerna visar om strukturerna och processerna för klient- och patientsäkerhet är aktuella och uppfyller målen


Klient- och patientsäkerhetscentret har publicerat uppdaterade checklisteindikatorer, med hjälp av vilka kan man kontrollera om strukturer och processer som stöder säkerheten används inom den specialiserade sjukvården, primärvården och socialtjänsterna.

Indikatorerna är indelade i tre kategorier: basnivå, avancerad nivå och föregångarnivå. Basnivån är avsedd att vara en minimistandard. Genom att införa indikatorer på avancerad nivå och föregångarnivå visar välfärdsområdet ett strategiskt engagemang för bättre säkerhet.

Avsikten är att indikatorsituationen ska ses över årligen och en sammanfattning av resultaten bifogas till den offentliga årsrapporteringen.

Experter inom vården har kommenterat indikatorerna

En arbetsgrupp inom Klient- och patientsäkerhetscentrets linje för nivåmätning har bearbetat checklisteindikatorerna utgående från de klient- och patientsäkerhetsindikatorer som föreslogs i projektrapporten Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt – Ehdotus seurannan mittaristoksi.

Uppdateringsarbetet slutfördes våren 2023 och utkasten till indikatorer sändes till ca 160 experter inom vårdsektorn för kommentarer. Utgående från kommentarerna bearbetade arbetsgruppen indikatorerna ytterligare.  

Vid uppdateringen av indikatorerna försökte man beakta välfärdsområdesreformen och framhäva klientsäkerheten mer än tidigare. Checklistans användarvänlighet och visualitet förbättrades med hjälp av mellanrubriker och färgsättning. Också indikatorernas formuleringar och nivåer sågs över och nya indikatorer infördes.

Checklisteindikatorerna uppdateras regelbundet

Mätarna och indikatorerna lever hela tiden då verksamheten, verksamhetsmiljön och anvisningarna förändras, så även de här checklisteindikatorerna. Därför kommer indikatorerna att uppdateras regelbundet även i fortsättningen, och behovet av uppdatering bedöms årligen. Det krävs ännu en del arbete i synnerhet i fråga om klientsäkerheten.

De nyaste checklisteindikatorerna finns i Klient- och patientsäkerhetscentrets materialbank.

Mer information: Merja Sahlström, specialplanerare, Klient- och patientsäkerhetscentret, tfn 040 193 6920, merja.sahlstrom(a)ovph.fi