Siirry sisältöön

Med hjälp av checklistan kan man kontrollera om strukturer och processer som stöder säkerheten används inom den specialiserade sjukvården, primärvården och socialtjänsterna i sin helhet, delvis eller inte alls.

Indikatorerna är indelade i tre kategorier: basnivå (P), avancerad nivå (EDIST) och föregångarnivå (EK). Basnivån är avsedd att vara en minimistandard. Genom att införa indikatorer på avancerad nivå och föregångarnivå visar välfärdsområdet ett strategiskt engagemang för bättre säkerhet.

Avsikten är att indikatorsituationen ska ses över årligen och en sammanfattning av resultaten bifogas till den offentliga årsrapporteringen.

En arbetsgrupp inom Klient- och patientsäkerhetscentrets linje för nivåmätning har utarbetat checklisteindikatorerna utgående från de klient- och patientsäkerhetsindikatorer som föreslogs i projektrapporten Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt – Ehdotus seurannan mittaristoksi.

I fortsättningen bedöms behovet av att uppdatera checklisteindikatorerna årligen.

De nyaste checklisteindikatorerna finns i excel-fil och i pdf-fil (publicerat 15.6.2023).