Siirry sisältöön

På den här sidan publicerar vi verktyg för anordnare och producenter av social- och hälsovårdstjänster.

Med verktyg avses här verktyg och produkter som främjar och stöder ledningen av klient- och patientsäkerheten, säkerhetskompetensen och spridningen av information. Det kan vara fråga om till exempel handlingsmodeller, metodbeskrivningar, processbeskrivningar, rekommendationer, checklistor, indikatorer, handböcker och anvisningar.

Verktygen är avsedda för ledningen, yrkespersonerna, klienterna och patienterna eller för hela befolkningen.

Verktygen har utarbetats inom Klient- och patientsäkerhetscentrets samarbetsnätverk. Vi publicerar också verktyg som utarbetats av andra.

Verktyg, checklistor och modellbeskrivningar med Klient- och patientsäkerhetscentrets logo får användas som sådana. Välfärdsområdena och andra organisationer får anpassa dem för eget bruk och lägga in sina egna uppgifter.

Som källhänvisning nämns centrets webbsida, där det ursprungliga verktyget publicerades och det datum då verktyget laddades ner. Källhänvisningen hjälper användarna att hitta den citerade versionen, om och när verktyget på webbsidan uppdateras.

Föreslå ett verktyg

Ge respons om verktygen