Siirry sisältöön

Här delas verktyg för gemensamt bruk. Vi har upphovspersonens eller ägarens lov att dela verktygen och de ska uppfylla våra publiceringskriterier. Tänk på att om du till exempel har utvecklat ett verktyg inom ditt arbete, ägs produkten av din arbetsgivare. Kontrollera med din arbetsgivare om du får dela verktyget för gemensamt bruk. När verktyget publiceras anges också upphovspersonens eller ägarens namn.

Centret betalar ingen ersättning för verktygen och får inte heller själv någon ekonomisk nytta av dem.

När ett föreslaget verktyg uppfyller våra kriterier, bedömer våra experter om det kan publiceras.

Vi förutsätter att verktyget

  1. främjar klient- och patientsäkerheten
  2. får delas och att ägaren eller upphovspersonen har gett sitt tillstånd till detta
  3. baserar sig på evidens eller allmänt godtagen praxis inom social- och hälsovården
  4. har aktuellt innehåll med god validitet
  5. är etiskt godtagbart
  6. är tydligt och beprövat
  7. har en tydlig och begriplig språklig utformning
  8. är på finska, svenska eller engelska (Klient- och patientsäkerhetscentret låter inte översätta andras verktyg)
  9. uppfyller tillgänglighetskraven (https://www.tillganglighetskrav.fi/ https://www.tillganglighetskrav.fi/om-webbtillganglighet/)
  10. kan uppdateras och att den som ansvarar för detta förbinder sig att göra uppdateringen regelbundet.

Fyll i uppgifterna om det verktyg som du vill föreslå här (webropol-formulär) och skicka en pdf-version av verktyget till ulla.kalliokoski(at)ovph.fi.