Siirry sisältöön

Du kan be om inspelningar och presentationer på addressen noharm(a)ovph.fi  noharm(a)ovph.fi

Mera info: jaana.kalliokoski(a)ovph.fi 

Program

21.1.2021 Seminariedag I: Arbetsbelastningens och ledarskapets betydelse för patient- och klientsäkerheten

18.2.2021 Seminariedag II: Professionell växt och säkerställande av säkerhetskunnandet​

18.3.2021 Seminariedag III: Farliga händelser och patientskador som kunskapskälla

25.3.2021 Seminariedag IV: Säker läkemedelsbehandling och läkemedelssäkerhet

15.4.2021 Seminariedag V: Säkerställande av säkerheten inom specialsjukvården

29.4.2021 Seminariedag VI: Data hantering, datateknologi och automation – risker och nytta

6.5.2021 Seminariedag VII: Säkerhetskultur och patientperspektiv​

27.5.2021 Avslutningsseminarium VIII: Systemperspektiv i forskning om patientsäkerhet