Siirry sisältöön

Seminariedag II: Professionell växt och säkerställande av säkerhetskunnandet​

Ordförande:
Satu Hautamäki, AVD, överskötare, Vasa centralsjukhus
Sanna Saikkonen, HVM, lektor i vårdarbete, teamansvarig för social- och hälsobranschen, Vasa yrkeshögskola VAMK
Kommentarinlägg:
Tanja Eriksson, specialläkare i allmänmedicin, utbildningsöverläkare – Vasa hälsocentral, VSSHP/ primärvårdsenheten / Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Emilia Ylirintala, undervisningsskötare, Vasa stad, VSSHP/ primärvårdsenheten

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Lääkehoidon osaaminen, osaamisen varmistaminen ja lääkitysturvallisuus
Sami Sneck, HvD, sjukskötare, utvärderingsöverskötare, OYS

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Mistä virheet johtuvat, miten niitä voitaisiin estää ja miten tukea potilasta virheen tapahduttua?
Maarit Nevalainen, specialläkare i allmänmedicin, MD, klinisk lärare, Helsingfors universitet

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Laatu ja potilasturvallisuus synnytysten hoidossa – miten kehittää relevantteja mittareita?
Aura Pyykönen, specialiserande läkare (MD), Kvinnokliniken, HUS

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning