Siirry sisältöön

Seminariedag V: Säkerställande av säkerheten inom specialsjukvården​

Ordförande:
Peter Nieminen, MD, chefsöverläkare, Vasa sjukvårdsdistrikt
Merja Jutila, patientsäkerhetskoordinator, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, Vasa sjukvårdsdistrikt
Kommentarinlägg:
Raku Hautamäki, specialist i anestesiologi och intensivvård, utbildningsöverläkare / biträdande överläkare, Vasa sjukvårdsdistrikt
Heli Yli-Härsilä, specialist i anestesiologi och intensivvård, avdelningsöverläkare, Vasa sjukvårdsdistrikt

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Viikonloppuilmiö ja readmissiot HUSissa – Potilasturvallisuus erikoissairaanhoidossa.
Morag Tolvi, MD, specialistläkare i öron-, näs- och strupsjukdomar, kvalitetsläkare, HUS Huvud och halscentrum

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Vahingosta voi viisastua – verisuonikirurgiset potilasvahingot Suomessa
Minna Laukkavirta, Specialist i kärlkirurgi, Egentliga Tavastlands centralsjukhus, doktorand, Åbo universitet

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Näkökulmia haittatapahtumien ilmoittamisesta, oppimisesta ja purusta.
Mari Liukka, HvM, doktorand, kvalitetschef, Eksote

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning