Siirry sisältöön

Avslutningsseminarium VIII: Systemperspektiv i forskning om patientsäkerhet​

Ordförande:
Tuija Ikonen, forskningsledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet / Vasa sjukvårdsdistrikt
Jaana Kalliokoski, 
HVM, servicechef, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet/ Vasa sjukvårdsdistrikt
Kommentarinlägg:
Timo Keistinen, kansanterveystieteen dosentti, LKT
Karoliina Marjaniemi, sairaanhoitaja, TtK, TtM-opiskelija / Turun yliopisto valvontakoordinaattori / ylikunnallinen valvontakeskushanke / sote-rakenneuudistushanke / VSSHP

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Lääkitysturvallisuuden kehittäminen erikoissairaanhoidossa: suuren riskin lääkkeet ja kliinisen farmasian palvelut
Lotta Schepel, lääkitysturvallisuuskoordinaattori (FaT), HUS Yhtymähallinto ja HUS Apteekki

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Second victims ja COVID-19-pandemia – Kun potilasturvallisuus vaarantuu, tukea tarvitsee myös henkilökunta 
Susanna Tella, TtT, johtava asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Systeemiajatteluun perustuvan potilasturvallisuuden kehittämisen mallin luominen
Anne Kanerva, FT, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning