Siirry sisältöön

Seminariedag VII: Säkerhetskultur och patientperspektiv​

Ordförande:
Susanne Salmela, HvD, utvecklingsöverskötare, Vasa sjukvårdsdistrikt Tarja Pajunen, sjukskötare, specialsakkunnig, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet / Vasa sjukvårdsdistrikt
Kommentarinlägg:
Sari West, FöM, sjukskötare, doktorand, Vasa universitet, kundbetjäningschef, Vasa sjukvårdsdistrikt
Anu Venesoja, doktorand, akutsjukvård, Helsingfors universitet och HUS Akuten, förstavårdare (högre YH), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Potilaat voivat auttaa turvallisen hoidon saavuttamisessa – käytäntö vai korulause?
Merja Sahlström, tieto- ja kehittämispalvelujen päällikkö, potilasturvallisuuden asiantuntija, TtT, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Patient Reporting in Pharmacovigilance
Pedro Inacio, PhD, visiting researcher, University of Helsinki

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Potilasturvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen valtion oikeuspsykiatrisessa sairaalassa
Anssi Kuosmanen, TtM, turvallisuuspäällikkö, Niuvanniemen sairaala

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning