Siirry sisältöön

Seminariedag I: Arbetsbelastningens och ledarskapets betydelse för patient- och klientsäkerheten

Fråga erfer inspelningen per e-post på adressen noharm(at)vshp.fi. 

Ordförande:
Tuija Ikonen, forskningsledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Tomi Laapotti, forskardoktor, Jyväskylän yliopisto
Kommentarinlägg:
Arja Tuomaala, HVM, chefsöverskötare, VSVD
Jussi Björninen SVM, FöM, chef för serviceområde, Social- och hälsosektorn, Vasa stad

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–12.45 Vuorovaikutuksen johtaminen – Raja-aitojen tunnistaminen ja haastaminen
Tomi Laapotti, forskardoktor, Jyväskylän yliopisto

12.45–13.00 Kommentarer och diskussion

13.00–13.30 Kaffepaus, nätverkande

13.30–14.00 Virheille altis – inhimilliset tekijät lastensuojelun asiakasturvallisuudessa
Sanna Välimäki, SVM, doktorand, koordinerande förman (Keusote)

14.00–14.15 Kommentarer och diskussion

14.15–14.45 Voidaanko hoitotuloksia ennustaa hoitotyön kuormituksen optimaalisuutta tarkastelemalla?
Jaana Junttila, HVM, doktorand, Tampereen yliopisto, avdelningsskötare, sakkunnig i informationshantering inom sjukvården, Kuopion yliopistollinen sairaala

14.45–15.00 Kommentarer och diskussion

15.00–15.30 Sammanfattning