Siirry sisältöön

Seminariedag III: Farliga händelser och patientskador som kunskapskälla

Ordförande:
Mari Plukka, sjukskötare (högre YH), doktorand Åbo Akademi, kvalitetschef, Österbottens välfärdsområde
Marianne Kuusisto, farmaceut, FM, koordinator för läkemedelssäkerhet, doktorand, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Kommentarinlägg:
Pirjo Lehtomäki, HVM, sjukskötare, barnmorska, planerare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Sari Mäkinen, sjukskötare (YH), sjukskötare, patientombudsmannen, potilasasiamies, Vasa centralsjukhus

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Lääkehoidon vaaratapahtumat ja riskienhallinta
Anna-Riia Holmström, FaD, biträdande professor i läkemedelssäkerhet och vårdens effektivitet, HOH Helsinki One Health, Helsingfors universitet

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Haipro-ilmoitusten hyödyntäminen lääkehoidon prosessin kehittämisessä ja lääkehaittojen ennaltaehkäisyssä
Outi Laatikainen, provisor, FT, forskare, MRC Oulu, Oulu universitet och Oulu universitetssjukhus

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Tekstinlouhinta lääkehoidon vaaratapahtumaraporttien vapaatekstikuvausten analyysissa
Marja Härkänen, HVD, docent (läkemedelssäkerhet), universitetsforskare, Östra Finlands universitet

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning