Siirry sisältöön

Seminariedag VI: Data hantering, datateknologi och automation – risker och nytta

Ordförande:
Pia Wik, FM, datadirektör, Vasa sjukvårdsdistrikt
Linda Nyholm, docent, akademilektor, Åbo Akademi
Kommentarinlägg:
Auvo Rauhala, docent, forskningsöverläkare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Mirjam Jern-Matintupa, medicine licentiat, MPH, förändringsledare, Aster Bothnia

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00  Tiedonhallinnan haittatapahtumat.
Virpi Jylhä, universitetslektor (informationshantering inom social- och hälsovården), Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Potilastietojärjestelmien potilasturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia
Sari Palojoki, filosofie doktor, specialsakkunnig, SHM, postdoktoral forskare, HUS

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Kliininen tietojärjestelmä ei ole vain osa sähköistä sairaskertomusta vaan myös hoitoväline
Simo-Pekka Koivisto, specialläkare i anestesiologi och intensivvård, Vasa centralsjukhus

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning