Siirry sisältöön
1/2024, Utbildning och kompetens

Satasairaalas enhet för anestesiologi och intensivvård premierades för god introduktion

Nya specialiserande läkare inkluderas i teamet som jämbördiga medlemmar och får en egen introduktionshandledare. När tröskeln för att be om hjälp och stöd är låg förbättras också patientsäkerheten.

Priset för den bästa introduktionen utdelades på Läkardagarna den 24 januari 2024 av Yngre Läkares Förening, Finlands Läkarförbund och Klient- och patientsäkerhetscentret. Pristagaren valdes utgående från en enkät om utbildningsplatser bland specialiserande läkare.

Priset togs emot av specialistläkaren och utbildningsansvariga Tanja Ahtiainen (på bilden). Hon berättar att det var ett glädjande besked att just deras enhet hade fått fler utmärkta helhetsbedömningar för introduktionen än andra enheter.

I den öppna responsen berömdes enheten bland annat så här:
– Här beaktas varje specialiserande läkares individuella utveckling, och arbetsuppgifternas svårighetsgrad höjs i takt med att kompetensnivån stiger.

Tre hörnstenar för introduktionen

Introduktionsprogrammet har utvecklats långsiktigt. Ahtiainen berättar att hon har bett sina kollegor om synpunkter på introduktionsprogrammets styrkor.

Samma tre element har upprepats i svaren: 1) var och en får en egen tutor för de första två veckorna, 2) alltid när en specialiserande läkare ska utföra ett nytt ingrepp får hen stöd av en specialistläkare och 3) samhörigheten vid enheten är god, så det är lätt att be om stöd och råd.

Egen tutor i två veckor

Innan en ny specialiserande läkare börjar kommer vi på förhand överens om vem som ska vara hens tutor.

Innan den nya läkaren tar itu med egentliga läkarjobbet tillsammans med sin tutor, ger enhetens överläkare Aleksi Lahti en introduktion om praktiska frågor på sjukhuset. Han informerar bland annat om datasystemfrågor och berättar var matsalen och klädskåpen finns.

– De nya läkarna går nästan hand i hand med sin tutor under de första två veckorna. Då lär de också känna varandra bra, så det är lätt att be tutorn om råd senare, beskriver Ahtiainen.

Egen handledare för varje nytt ingrepp

Alltid när en specialiserande läkare ställs inför ett nytt ingrepp utses en handledare för det. Det gäller till exempel när en specialiserande läkare för första gången ska göra en bedövning inför ett kejsarsnitt eller en höftprotesoperation.

De arbetar tillsammans den dagen och vid behov flera gånger vid samma ingrepp.

God samhörighet och jämlikhet förbättrar patientsäkerheten

– Vi har ett gemensamt kansli där vi tillbringar tid. Här är alla lika värda, beskriver Ahtiainen.

Ett jämlikt bemötande förbättrar patientsäkerheten, för då vågar man be om råd och stöd med låg tröskel.

Alla läkare vid enheten medverkar i introduktionen och är tutorer i tur och ordning. Enligt Ahtiainen tycker läkarna att det är inspirerande. Den som är genuint intresserad av sin egen bransch vill också gärna dela med sig av sina kunskaper.

En annan orsak är patientsäkerheten.                                             

– Anestesin är ett sådant område där man måste lära sig vissa saker, annars uppstår stora problem. Både introduktionshandledaren och den nya medarbetaren har hög motivation att utveckla färdigheterna.

Komihåglista för klient- och patientsäkerhet

Klient- och patientsäkerhetscentret har publicerat en komihåglista över det viktigaste innehållet i introduktionen ur klient- och patientsäkerhetens perspektiv.

Se komihåglistan här.

Läs som följande:
1/2024, Ledare
Den pressade ekonomin får inte hota klient- och patientsäkerheten

I början av året innehöll den svenska tidningen Dagens Medicin ett expertinlägg med rubriken ”Vårdens pressade ekonomi får inte hota patienternas säkerhet”. I texten beskrivs exempel på beslut som kan öka patientsäkerhetsriskerna i vårt grannland.

1/2024, Stöd för ledningen
Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin är på god väg

Vi är igen ett steg närmare målet att Finland ska vara ett modelland för klient- och patientsäkerhet 2026.