Siirry sisältöön

Det har inte gjorts någon riksomfattande utredning i Finland om farliga situationer inom hälso- och sjukvården. Uppskattningen av antalet farliga situationer bygger på bedömningar som gjorts utifrån internationella undersökningar.

För att kunna utreda nivån på patient- och klientsäkerheten bör det göras en tvärsnittsstudie med enhetliga metoder och nationellt fastslagna mätare.

Nivåmätningen kommer att basera sig på bland annat de metoder och mätare som användes i en övergripande patientsäkerhetsundersökning i Vasa sjukvårdsdistrikt 2017.

Läs också: VN TEAS -projektet ”Patient- och klientsäkerhetens lägesbild och uppföljningsförfaranden”

Ta kontakt: Merja Sahlström, merja.sahlstrom(a)ovph.fi