Siirry sisältöön

Mätningen ger information som kan användas vid beslutsfattande och utveckling. Indikatorerna hjälper oss att skapa en lägesbild och identifiera de utvecklingsåtgärder som behövs för att förbättra säkerheten. I social- och hälsovårdens riksomfattande mål ingår att välfärdsområdena ska införa klient- och patientsäkerhetsindikatorer senast år 2026. Klient- och patientsäkerhetscentret stöder utvecklingen av ett gemensamt indikatorsystem för välfärdsområdena.

Centrets linje för nivåmätning har fortsatt utveckla de indikatorer som föreslogs i VN TEAS-projektets rapport Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt, ehdotus seurannan mittaristoksi” (Patient- och klientsäkerhetens lägesbild och uppföljningsförfaranden, Förslag till lokal, regional och national uppföljning) år 2021. Arbetet har utförts i tre underarbetsgrupper:

Sakkunnignätverket ombeds ge kommentarer om förslaget till indikatorer. Målet är att publicera en första version av åtminstone checkliste- och heta linjen-indikatorerna under 2023.

Ta kontakt: Merja Sahlström, merja.sahlstrom(a)ovph.fi