Siirry sisältöön

patientsäkerhet

20.3.2024 Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentret hördes i social- och hälsovårdsutskottet

Riksdagen behandlar som bäst regeringens proposition (RP 2/2024 rd), genom vilken den statliga styrningen av välfärdsområdena ska förenhetligas, finansministeriets roll vid styrningen förtydligas och det att styrningen av välfärdsområdena är förenlig med statsrådets mål för den ekonomiska politiken och finanspolitiken säkerställas. Klient- och patientsäkerhetscentret hördes i social- och hälsovårdsutskottet den 12 mars 2024.