Siirry sisältöön
Nyheter

Nytt nätverk modellerar strukturer och kontroll


Vi har grundat ett nationellt nätverk (s.k. As-PoT-Ovas-nätverket) som arbetar med att fastställa de faktainnehåll eller klienthelheter inom klient- och patientsäkerheten som bör beaktas i planer och program för egenkontroll enligt lagen om ordnandet av social- och hälsovården och tillsynslagen. Inom nätverket förbereds också olika slags strukturmodeller.

Det här nationella samarbetet kan erbjuda hjälp och stöd vid beredningen av det egna välfärdsområdet.

Inom nätverket har förberetts följande beskrivningar:

Ledningsstrukturer med fokus på förfaranden inom klient- och patientsäkerhet och tillsyn

Avtalsstyrning