Siirry sisältöön
1/2024, Evenemang

Kom med och planera Klient- och patientsäkerhetsdagen

Världshälsoorganisationen WHO:s Internationella patientsäkerhetsdag firas varje år den 17 september. I Finland firas dagen som Klient- och patientsäkerhetsdagen och program ordnas på flera orter.


Enligt WHO är syftet med dagen att öka kunskapen om patientsäkerhet bland patienter, professionella, forskare och beslutsfattare. Att förbättra säkerheten inom hälso- och sjukvården är vår gemensamma angelägenhet.

Ansvarig arrangör i Finland är Social- och hälsovårdsministeriet. Klient- och patientsäkerhetscentret medverkar i de praktiska arrangemangen redan för femte gången.

”Get it right, make it safe!”

Vid Klient- och patientsäkerhetscentret är det Marjo Tienari som ansvarar för planeringen av dagen.

Hon berättar att dagen har ett nytt tema varje år. WHO har beslutat att årets tema är ”Improving diagnosis for patient safety” och årets slogan är ”Get it right, make it safe!”

Diagnostiken är avgörande för att kunna ge patienterna rätt typ av vård vid rätt tidpunkt.

– Ett diagnostiskt fel innebär till exempel att diagnosen fördröjs eller är felaktig. Diagnostisk säkerhet innebär också att patienten informeras på ett begripligt sätt om vad diagnosen innebär för hens hälsa och vård.

Även om de professionella ofta gör praktiska mätningar och undersökningar för att kunna ställa en diagnos, har också patienten en viktig roll när undersökningarna förbereds.

– Det är viktigt att ge patienten begripliga instruktioner och att försäkra sig om att alla förstår vad det är man gör, påminner Marjo.

Programmet planeras tillsammans

Dagens huvudevenemang hålls den 17 september i Senaattilas auditorium på Bangårdsvägen 9 i Helsingfors. Evenemanget är gratis och man kan också delta på distans. Programmet har planerats tillsammans med HUS Diagnostikcentrum.

Liksom tidigare år kan aktörerna medverka i Klient- och patientsäkerhetsdagen på många olika sätt, till exempel genom att

  • belysa byggnader i temafärgen orange
  • klä sig i orange
  • ordna föreläsningar, diskussioner eller andra evenemang
  • berätta om temat på sin egen webbplats
  • informera om temat via sociala medier.

Klient- och patientsäkerhetscentret ordnar Teams-träffar där olika parter berättar om sina egna planer för dagen. Anmäl dig till träffarna på adressen noharm(a)ovph.fi.

Aktörernas planer kommer att publiceras på webbsidan för Klient- och patientsäkerhetsdagen.

Centret rapporterar om dagen till WHO och Social- och hälsovårdsministeriet.

Läs som följande:
1/2024, Evenemang
Intressant nationell kongress om medicinteknisk säkerhet i Åbo – smakprov på innehållet

Under den nationella kongressen om medicinteknisk säkerhet fick vi höra presentationer av representanter för flera yrkesgrupper. De förde fram olika aspekter på medicinteknisk säkerhet, vilket gav alla deltagare något matnyttigt. Kongressen samlade drygt 200 deltagare på Åbo stadsteater i slutet av april.

1/2024, Evenemang
Framtidens skapare lyfts fram vid höstens nationella seminarium om klient- och patientsäkerhet

Det VI nationella seminariet om klient- och patientsäkerhet väntas locka hundratals deltagare till Vasa och på distans. Temat för seminariet den 5–6 september är Framtidens skapare.