Siirry sisältöön
1/2024, Evenemang

Framtidens skapare lyfts fram vid höstens nationella seminarium om klient- och patientsäkerhet

Det VI nationella seminariet om klient- och patientsäkerhet väntas locka hundratals deltagare till Vasa och på distans. Temat för seminariet den 5–6 september är Framtidens skapare.

Klient- och patientsäkerhetscentret har ansvarat för seminariearrangemangen sedan 2020. Efter distansseminarierna under coronaåren har man övergått till ett hybridformat med deltagare både på plats och på distans.

Inspirerande idémöten

Centrets servicechef Jaana Kalliokoski har varit med sedan det allra första seminariet 2019. Hon tycker det mest inspirerande är de gemensamma idémötena, där man ibland ”försöker ta ner månen”.

Arrangemangen börjar redan ett år på förhand med att man slår fast teman och datum.

– Nu när jag är med och ordnar seminariet för sjätte gången går många saker redan på rutin. Att fundera på teman och talare är ändå alltid lika roligt. Vilka teman ska vi ta upp? Vilka talares inspirerande synpunkter vill vi bjuda deltagarna på?

Jaana gläder sig över att man alltid har lyckats hitta talare som väcker tankar hos åhörarna och inspirerar dem att utveckla klient- och patientsäkerheten.

Gamla och nya bekanta

Enligt Jaana är det bästa på själva seminariet utan vidare den första förmiddagen. Det är då människor som är intresserade av att utveckla klient- och patientsäkerheten börjar anlända till Vasa och centralsjukhusets seminariesalar.

– Det är härligt att träffa gamla bekanta och lära känna nya människor. Det tycker säkert också många andra än jag.

Det svåraste och mest spännande är att få allting så färdigt som möjligt före seminariet.

– Men när seminariedagarna väl är här går allt av bara farten.

Jaana hoppas på aktivt deltagande – oberoende av om deltagarna sitter i auditorium Örn eller följer oss via Teams. Det höjer den otvungna och varma stämningen under seminariet.

Hur syns temat ”Framtidens skapare” i programmet?

Jaana berättar att man naturligtvis börjar med barnen och ungdomarna, som är själva framtiden.

– En central tanke är att varje barn och ung person är värd trygghet och säkerhet.

Den kulturella mångfalden är också allt mer närvarande i det finländska samhället, konstaterar Jaana.

– Inom social- och hälsovården måste vi lära oss att ge personer med olika bakgrund den vård, omsorg och service som de behöver med metoder som stöder säkerheten.

Digitaliseringen är en megatrend som vi inte kan eller vill komma ifrån.

– Här diskuterar vi hur digitaliseringen kan förenas med klient- och patientsäkerheten också när det gäller utsatta personer.

Under Finlands klient- och patientsäkerhetsförening SPTY:s session om framtidens säkerhet diskuteras utnyttjandet av AI inom hälso- och sjukvården och för att garantera patientsäkerheten.

Dagarna avslutas med en diskussion om klient- och patientsäkerhet ur ett miljöperspektiv: hur beaktas miljökonsekvenserna vid bedömningen av tjänsternas effektivitet?

Vad är nytt för i år?

Även om seminarieupplägget har varit likadant i flera år och har konstaterats fungera bra, vill vi förstås också utveckla seminariet, berättar Jaana.

– Vi har bytt plats på sessionerna. På torsdag förmiddag den 5 september hålls postersessionen och utvecklingslinjernas verkstäder parallellt. På så vis kan vi erbjuda en hel seminariedag på fredagen både för dem som är på plats i Vasa och för distansdeltagarna.

Vi har också försökt öka möjligheterna att nätverka och diskutera genom att erbjuda flera korta pauser.

Till postersessionen kan man skicka in abstrakt fram till 9 augusti, tipsar Jaana.

– I abstraktet kan man presentera forskningsplaner eller resultat från forskning inom klient- och patientsäkerhet eller berätta om utvecklingsarbetet inom någon organisation. Mer info på evenemangets webbsida.

Välkomna!

Jaana önskar alla varmt välkomna till seminariet.” Vi fortsätter utveckla klient- och patientsäkerheten tillsammans!”

Programmet och anmälningsinfo läggs snart ut på evenemangets webbsida.

Läs som följande:
1/2024, Evenemang
Intressant nationell kongress om medicinteknisk säkerhet i Åbo – smakprov på innehållet

Under den nationella kongressen om medicinteknisk säkerhet fick vi höra presentationer av representanter för flera yrkesgrupper. De förde fram olika aspekter på medicinteknisk säkerhet, vilket gav alla deltagare något matnyttigt. Kongressen samlade drygt 200 deltagare på Åbo stadsteater i slutet av april.

1/2024, Evenemang
Kom med och planera Klient- och patientsäkerhetsdagen

Världshälsoorganisationen WHO:s Internationella patientsäkerhetsdag firas varje år den 17 september. I Finland firas dagen som Klient- och patientsäkerhetsdagen och program ordnas på flera orter.