Siirry sisältöön
1/2024, Nätverkssamarbete

Centret för verkningsfullhet och Klient- och patientsäkerhetscentret har gemensamma mål

Centret för verkningsfullhet strävar efter att de som producerar tjänster ska fokusera på rätt saker. Då klarar samhället av de ökande behoven. Samtidigt möts behovet och utbudet av tjänster.

Klient- och patientsäkerhetscentret och Centret för verkningsfullhet träffades i Tammerfors den 17 april 2024.

”För Klient- och patientsäkerhetscentret är Centret för verkningsfullhet en viktig nätverkspartner som har en liknande verksamhetsmodell inom välfärdsområdena. Båda arbetar med att utveckla tjänsteanordnarnas och tjänsteproducenternas verksamhet i samråd med dem själva”, konstaterar Klient- och patientsäkerhetscentrets direktör Tuija Ikonen.

Vad är Centret för verkningsfullhet?

Syftet med Centret för verkningsfullhet är att samla in information från hela Finland om social- och hälsovårdens effektivitet, om mätning av effektiviteten och om kompetens.

Centret för verkningsfullhet koordineras av Birkalands välfärdsområde i samarbete med Norra Savolax, Norra Österbottens och Egentliga Finlands välfärdsområden och HUS-sammanslutningen. Centret för verkningsfullhet planeras via ett RRP-finansierat projekt inom EU:s program för hållbar tillväxt 2023–2025.

Planeringen av Centret för verkningsfullhet leds av en styrgrupp med representanter för välfärdsområdena, HUS, SHM och THL.

”Även om vi heter center, ser vi oss själva som ett nätverk. Vi gör ett omfattande nätverksarbete med välfärdsområdena”, beskriver projektchefen Riikka Ovaskainen från Centret för verkningsfullhet.

Social- och hälsovårdstjänster produceras också av privata aktörer och organisationer, men i början fokuserar Centret för verkningsfullhet uttryckligen på att stötta välfärdsområdenas arbete.

Utvecklingen inriktas på socialvården och främjandet av hälsa och välfärd

”Centralt i vår projektfinansiering är att minst 50 procent av utvecklingsarbetet ska inriktas på socialvården och främjandet av hälsa och välfärd”, berättar Ovaskainen.

Utifrån den här prioriteringen valdes temana för årets träffar med samarbetsområdena. De första temana var tjänster för barnfamiljer, tjänster för äldre samt rusmedel och rehabilitering.

Utgångspunkten för träffarna var att fråga hur respektive samarbetsområde vill fortsätta samarbetet. Nationellt samarbete verkade vara ett allmänt önskemål. ”Det räcker inte med att veta vad som händer inom det egna samarbetsområdet”, konstaterar Ovaskainen.

Tillsammans med nätverken för ledande överläkare och ledande överskötare inriktas uppmärksamheten på tjänster som ger liten nytta, så kallad lågvärdevård. Ur den här synvinkeln ser man över laboratorieprov och bilddiagnostiska undersökningar. ”Det är lättare att ta bort tjänster som ger liten nytta än att införa nya och massiva arbetsmodeller som kräver tilläggsresurser”, säger Ovaskainen.

Vaikuttavuusvirittäjät ny arbetsmodell

En praktisk metod för att stödja välfärdsområdena är Vaikuttavuusvirittäjät.

Via länken på webbplatsen kan vem som helst inom välfärdsområdet kontakta centret i vilken fråga som helst som gäller effektivitet. Man kan be om till exempel information, forskning eller kontaktuppgifter till experter.

Centret för verkningsfullhet samlar ihop ett svarspaket till välfärdsområdet från forskningskällor och expertnätverk.

”I allmänhet uppsöker vi den expert som kan besvara frågorna bäst”, konstaterar centrets sakkunniga inom informationsledarskap Antti Pelto-Huikko.

Svaret kan ges till exempel per e-post eller via ett Teams-möte. Ibland erbjuds också expertföreläsningar. Alla svar sammanställs också på webbplatsen, där de är fritt tillgängliga för alla.

Gemensam insats för kvalitet, säkerhet och effektivitet

Samarbetet mellan Centret för verkningsfullhet och Klient- och patientsäkerhetscentret fortsätter och båda parterna tyckte träffen var till nytta.

Läs mer om Centret för verkningsfullhet

Läs som följande:
1/2024, Ledare
Den pressade ekonomin får inte hota klient- och patientsäkerheten

I början av året innehöll den svenska tidningen Dagens Medicin ett expertinlägg med rubriken ”Vårdens pressade ekonomi får inte hota patienternas säkerhet”. I texten beskrivs exempel på beslut som kan öka patientsäkerhetsriskerna i vårt grannland.

1/2024, Stöd för ledningen
Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin är på god väg

Vi är igen ett steg närmare målet att Finland ska vara ett modelland för klient- och patientsäkerhet 2026.