Siirry sisältöön
1/2024, Ledare

Den pressade ekonomin får inte hota klient- och patientsäkerheten

I början av året innehöll den svenska tidningen Dagens Medicin ett expertinlägg med rubriken ”Vårdens pressade ekonomi får inte hota patienternas säkerhet”. I texten beskrivs exempel på beslut som kan öka patientsäkerhetsriskerna i vårt grannland.

I texten uppmanas Sveriges regering vidta nödvändiga åtgärder för att stödja och utveckla patientsäkerheten på nationell nivå. Dessa är

 1. att anslå statliga medel för tvärvetenskaplig forskning
 2. att inrätta ett nationellt centrum för patientsäkerhet för att främja forskning och utbildning, kunskapsspridning och metodutveckling
 3. att förbättra patientsäkerhetslagen
 4. att ställa krav på att högskolorna inför utbildning i patientsäkerhet i sina utbildningsplaner.

I Finland har vi sett att vård eller service som orsakar skada för klienten eller patienten inte kan vara kostnadseffektiv. Korrigeringen av skador blir dyr för samhället och då är det alltid något annat som får mindre resurser. Det lönar sig att satsa på klienternas och patienternas säkerhet även under ekonomiskt trängda tider.

Social- och hälsovårdsministeriet i Finland har beaktat klient- och patientsäkerheten i den statliga finansieringen för forskning på universitetsnivå inom såväl hälso- och sjukvård som socialvård.

I Finland finns också Klient- och patientsäkerhetscentret, vars uppgift är att samordna planeringen och utvecklingen av klient- och patientsäkerheten på nationell nivå. Staten har finansierat verksamheten sedan 2020.

I år satsar centret särskilt på bland annat utbildning och kompetens. I samarbete med de andra nordiska länderna fastställs som bäst innehållet i undervisningen om klient- och patientsäkerhet för vår egen verksamhetsmiljö.

Syftet med det planerade kompetenscenternätverket för utbildning inom klient- och patientsäkerhet är att uppnå en mer högklassig och enhetlig utbildning och kompetens inom klient- och patientsäkerhet i hela landet.

De ekonomiska ramarna tvingar anordnarna av social- och hälsovård att fatta svåra beslut.

Centret har sammanställt material för ledningen inom välfärdsområdena och privata serviceproducenter, bland annat ett verktyg som de kan använda för att bedöma hur planerade förändringar påverkar klient- och patientsäkerheten. Verktyget kan användas också vid styrningen av servicesystemet.

I Finland är vi i det stora hela på god väg. Bestämmelserna om klienternas och patienternas rättigheter, yrkespersonernas skyldigheter och tjänsteproducenternas skyldigheter är ändå fortfarande utspridda över ett stort antal lagar. Därför bör Finland inleda ett utredningsarbete om behovet av en klient- och patientsäkerhetslag som samlar alla dessa bestämmelser.

NO HARM-tidningen har förnyats

Tidningen är lätt att läsa på olika enheter och dela i olika kanaler.

I det här numret kan du läsa om:

 • Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin är på god väg
 • Varför fungerar missbrukartjänster inte för klienter med funktionsnedsättningar?
 • Kompetenscentren för klient- och patientsäkerhet
 • Satasairaalas enhet för anestesiologi och intensivvård premierades för god introduktion
 • Nordiskt samarbete kring referensram för kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhet
 • 15 stegs utmaning – en möjlighet att höja kvaliteten
 • Med smarta anmälningsförfaranden kan informationen utnyttjas bättre
 • Klient- och patientsäkerhets-indikatorerna kompletteras med kvantitativa indikatorer
 • Centret för verkningsfullhet och Klient- och patientsäkerhetscentret har gemensamma mål
 • Intressant nationell kongress om medicinteknisk säkerhet i Åbo – smakprov på innehållet
 • Framtidens skapare lyfts fram vid höstens nationella seminarium om klient- och patientsäkerhet
 • Kom med och planera Klient- och patientsäkerhetsdagen
 • Lästips

Läs som följande:
1/2024, Stöd för ledningen
Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin är på god väg

Vi är igen ett steg närmare målet att Finland ska vara ett modelland för klient- och patientsäkerhet 2026.

1/2024, Klientens röst
Varför fungerar missbrukartjänster inte för klienter med funktionsnedsättningar?

Att erbjuda ett tillgänglighetsanpassat missbrukararbete är inte lätt. Ibland kan en rullstolsburen, blind eller teckenspråkig person känna sig som en olycksfågel som flaxar in och frågar om den får komma. Vi svarar att det är en viktig fråga, men sedan kommer MEN.