Siirry sisältöön
1/2024, Stöd för ledningen

Med smarta anmälningsförfaranden kan informationen utnyttjas bättre

Klient- och patientsäkerhetscentrets mål är att den information som kommer in via anmälningar om bristande klient- och patientsäkerhet ska kunna utnyttjas bättre.

Genom att samla och utnyttja de uppgifter som lämnas in om negativa händelser, biverkningar, tillbud och skador kan vi producera tryggare och mer verkningsfulla social- och hälsovårdstjänster, som samtidigt är mer kostnadseffektiva.

Nuläget är bristfälligt

För tillfället är lägesbilden av klient- och patientsäkerheten splittrad och rapporteringen bristfällig. Alla anmälningsförfaranden följs inte och det rapporteras inte öppet om innehållet i de datalager som byggs upp.

Beslutsfattarna och invånarna får inte information om tjänsternas säkerhet och kvalitet. Obefintliga och bristfälliga uppgifter kan inte användas för utveckling och forskning. De kan inte heller användas för att styra välfärdsområdena i en mer klient- och patientsäker riktning.

Ändringar behövs

Nödvändiga ändringar är 1) att utveckla lagstiftningen så att det blir möjligt att utnyttja de anmälda uppgifterna, 2) att koppla anmälningsförfarandena till välfärdsområdenas klient- och patientdatasystem och statens datasystemprojekt och 3) att rapportera öppet om säkerhetsdata.

Målet är en enda registrering

Målet är att de professionella inom social- och hälsovården ska behöva registrera avvikelser i klient- och patientdatasystemet en enda gång, enligt enhetliga anvisningar. Med hjälp av smart teknologi skulle anmälan sedan omvandlas till nödvändiga myndighetsanmälningar och föras vidare till det nationella datalagret.

Utöver den regionala lägesbilden skulle man då få en nationell lägesbild av klient- och patientsäkerheten. Datalagren skulle kunna utnyttjas för utveckling, styrning och forskning om klient- och patientsäkerheten.

Det skulle vara viktigt att också den professionella som har registrerat en anmälan får veta vilka åtgärder som har vidtagits.

Samarbete behövs för att genomföra projektet

För att genomföra det ovan beskrivna projektet behövs ett stort antal anordnare och producenter inom social- och hälsovården, organisationer inom förvaltningen samt datasystemleverantörer och teknologiföretag.

Vår erfarenhet visar redan nu att målet upplevs vara viktigt och att projektet är värt att föra vidare.

Utnyttjandet av informationen om avvikelser kan också kopplas till regeringsprogrammets mål att förbättra den kunskapsbaserade ledningen, digitaliseringen och verkningsfullheten. Projektet ligger därmed också i linje med målen i den nationella servicereformen.

De första stegen

Vi på Klient- och patientsäkerhetscentret är redo att ta de första stegen och stödja olika aktörer i utvecklingsprojekt inom den här helheten.

Vi sammanför gärna olika aktörer och medverkar i intressanta pilotförsök. Vi sprider och förmedlar resultaten till hela servicesystemet.

Läs som följande:
1/2024, Ledare
Den pressade ekonomin får inte hota klient- och patientsäkerheten

I början av året innehöll den svenska tidningen Dagens Medicin ett expertinlägg med rubriken ”Vårdens pressade ekonomi får inte hota patienternas säkerhet”. I texten beskrivs exempel på beslut som kan öka patientsäkerhetsriskerna i vårt grannland.

1/2024, Stöd för ledningen
Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin är på god väg

Vi är igen ett steg närmare målet att Finland ska vara ett modelland för klient- och patientsäkerhet 2026.