Siirry sisältöön
Bloggen

Merja Jutilas blogginlägg: De små handlingarna


Vi var på väg till Jönköping för att delta i konferensen ”Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare”. Vi flög från Helsingfors till Göteborg med ett ganska litet propellerplan.

När människorna hade satt sig på sina platser rullade planet iväg mot startbanan. Precis när planet lyfte märkte jag att kvinnan som satt på fönsterplatsen i bänkraden intill såg uppenbart ångestfylld ut. Hennes ångest och rädsla såg ut att öka och utmynnade slutligen i häftig gråt.

Medpassageraren på platsen bredvid kvinnan lade också märke till situationen. Hon hjälpte kvinnan rent konkret genom att erbjuda näsdukar och pratsällskap. Hon berättade också att hon var på väg till en kongress för patientsäkerhetsforskare. Hon jämförde patientsäkerhet med flygsäkerhet genom att beskriva hur de som utvecklar patientsäkerheten tar lärdom av luftfarten, som har längre traditioner inom säkerhet. Tack vare småpratet lättade kvinnans ångest och snart diskuterade de redan lättsammare teman, såsom litteratur.

Det här fick mig att fundera på hur en liten gest kan påverka våra medmänniskors välbefinnande. Den obekanta personens utsträckta hand var en vänlig gest som fick den ångestfyllda och rädda kvinnan att känna sig tryggare. Samtidigt ökade säkerheten på hela flygningen, då personalen inte behövde lugna ner situationen utan kunde fokusera på sin huvuduppgift.

Kaptenen inledde förberedelserna inför landningen. På lägre höjd råkade vi ut för kraftig turbulens som fick planet att skaka till i luften. Jag tittade mot bänkraden intill och kvinnan som hade fått ångest då planet lyfte. Trots turbulensen var hon nu lugn. Det var uppenbart att hon kände sig tryggare nu, trots turbulensen, än när planet lyfte.

Fallet visade mig att vi kan påverka vår omgivning positivt genom att tänka på våra medmänniskors välbefinnande. Även små handlingar kan få stor betydelse för den person som fått hjälp och stöd i sitt liv.

Jag vill också här tacka Maiju Welling för utmärkt lyhördhet och fint agerande. Du gjorde flygningen tryggare för oss alla.

———

Skribenten Merja Jutila är patientsäkerhetskoordinator och värdesätter vänliga gester.

Läs övriga blogginlägg här!