Siirry sisältöön

Du kan be om inspelningar och presentationer på addressen noharm(a)ovph.fi

Mera info: jaana.kalliokoski(a)ovph.fi 

Program

Tors 16.9.2021 Seminariedag I: Att leda patient- och klientsäkerheten i välfärdsområdets komplexa miljö

Tors 23.9.2021 Seminariedag II: Smidiga och säkra klientprocesser i de nya välfärdsområdena

Tors 7.10.2021 Seminariedag III: Förebyggande riskhantering i välfärdsområdets komplexa miljö, Safety II

Tors 21.10.2021 Seminariedag IV: En välmående personal säkerställer patient- och klientsäkerheten inom välfärdsområdena

Tors 4.11.2021 Seminariedag V: Att identifiera servicebehovet – hur förbättra kvaliteten och effektiviteten inom välfärdsområdena

Fre 19.11.2021 kl. 10:30- 14:30 Seminariedag VI: De IV social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten | Vetenskap, utveckling och målinriktat ledarskap garanterar säkerheten

Tors 2.12.2021 Seminariedag VII: Teori som stöd för strategin och resultatindikatorer som bevis för verkställandet av strategin