Siirry sisältöön

Seminariedag I: Att leda patient- och klientsäkerheten i välfärdsområdets komplexa miljö

Ordförande:
Marjo Orava, chefsöverskötare, Österbottens välfärdsområde
Riku Niemistö, YTL, överlärare, Vasa yrkeshögskola VAMK
Kommentarinlägg:
Merja Lampinen, TtM, sosiaali- ja terveysalan lehtori, palvelupäällikkö, polikliiniset toiminnot, Hoitokeskus, Sädehoito, Eksote, keskussairaala
Päivi Stenman, HVD, personalchef, Social- och hälsovårdsverket, Staden Jakobstad

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande
No Harm Bothnia, syksy 2021 avaus
Marina Kinnunen, ED, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt / Österbottens välfärdsområde

12.15–13.00 Kompleksisuusteoreettinen tulkinta asiakas- ja potilasturvallisuuden mahdollisuuksista ja haasteista               
Harri Jalonen, professor, Enheten för ledarskap, Vasa universitet

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Sosiaalihuollon palvelujen asiakasturvallisuuden johtaminen
Anu Salonen, sosiaalityön palvelujohtaja, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtaminen hyvinvointialueen kompleksisessa toimintaympäristössä johtavan luottamusjäsenen näkökulmasta
Hans Frantz, PL, styrelseordförande, Vasa sjukvårdsdistrikt / Österbottens välfärdsområde

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning