Siirry sisältöön
Nyheter

Vi bjuder in dem som använder social- och hälsovårdstjänster att delta i klient- och patientsäkerhetsarbetet


Målet för social- och hälsovården är att ge klienterna och patienterna en säker och högklassig service och vård. Detta främjas via den nationella Klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen. Målet är att Finland ska vara ett modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026 – vi undviker skador som går att undvika.

Klienter, patienter och närstående med i utvecklingen av säkrare tjänster

En av de fyra spetsarna i klient- och patientsäkerhetsstrategin är ”Tillsammans med klienterna och patienterna”. Det betyder att vi vill att användarna ska medverka i planeringen och utvecklingen av säkrare social- och hälsovårdstjänster. Bara klienterna, patienterna och deras närstående kan berätta i vilka situationer de upplever otrygghet eller osäkerhet. En säker vård och service skapas och utvecklas tillsammans. SHM har startat en informationskampanj, som innehåller en video om klientens och patientens perspektiv.

Välkommen med i klient- och patientsäkerhetsarbetet!

Du kan delta till exempel genom att dela videon ovan i sociala medier och använda hashtaggarna #modelland2026 #klientsakerhet #patientsakerhet och @patkeskus .

Låt oss tillsammans göra Finland till ett modelland inom klient- och patientsäkerhet!

Mer information:
Tarja Pajunen, specialsakkunning, tarja.pajunen(a)ovph.fi, tfn 040 182 0904
(1-2/2023 Hanna Toiviainen)