Siirry sisältöön
Nyheter

Vårdföretag diskuterade det gemensamma målet för klient- och patientsäkerhet


Klient- och patientsäkerhetscentret ordnade en träff för Finlands största hälso- och omsorgsföretag 24.11.2023. I träffen deltog 18 privata producenter av social- och hälsovårdstjänster och andra företag.

Vi presenterade Klient- och patientsäkerhetscentrets verksamhet och SHM:s nationella klient- och patientsäkerhetsstrategi 2022–2026 samt det stöd som centret erbjuder vid genomförandet. Vi höll också faktainslag om planen för smart utnyttjande av anmälningsförfarandena för klient- och patientsäkerhet och den planerade nationella expertbeskrivningen om säker läkemedelsbehandling, som publiceras 18.1.2024.

Deltagarna berättade om hur privata producenter genomför klient- och patientsäkerhetsstrategin, vilket slags samarbete de önskar sig för att främja målen samt vilka behov de har och vilket stöd de önskar sig för genomförandet.

Ett exempel på stödet till privata tjänsteproducenter är att självutvärderingsverktyget för välfärdsområden också omfattar en version för privata organisationer och arbetsenheter. Med hjälp av verktyget kan man följa och planera genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin. De första privata organisationerna har redan börjat använda verktyget. Verktyget kan begäras på adressen noharm(a)ovph.fi.

Vi diskuterade också hur kompetensen inom klient- och patientsäkerhet kan garanteras. Detta främjas i enlighet med strategin via de planerade kompetenscentren för utbildning inom klient- och patientsäkerhet inom samarbetsområdena och via det nordiska samarbetet kring en referensram för kunskaper och färdigheter inom klient- och patientsäkerhet.

Mer information: Hanna Toiviainen, programchef, hanna.toiviainen(a)ovph.fi, tfn 040 485 5493 och Tuija Ikonen, direktör, tuija.ikonen(a)ovph.fi.