Siirry sisältöön
Nyheter

Välfärdsområdesturnén gav upphov till nya samarbetsgrupper


Under våren 2023 träffade representanter för Klient- och patientsäkerhetscentret ledningen eller experter på kvalitet och säkerhet inom varje välfärdsområde. På välfärdsområdenas begäran bildades samarbetsgrupper kring mätning av klient- och patientsäkerheten samt kring anordnarnas egenkontroll. I grupperna ingår representanter för välfärdsområdena.

Till Klient- och patientsäkerhetscentrets uppgifter hör bl.a. att planera och utveckla mätningen och utvärderingen av klient- och patientsäkerhetsförfarandena samt att bidra med stöd, kunskap och samordning gällande förfarandena för egenkontroll. Under välfärdsområdesturnén frågade centret hur det kan stå till tjänst för välfärdsområdena i fråga om dessa uppgifter.

Utgående från diskussionerna inbjöds representanter för välfärdsområdena till en samarbetsgrupp för förfaranden för anordnarnas egenkontroll och en konsensusgrupp för klient- och patientsäkerhetsindikatorer. En rapport om välfärdsområdesturnén kan läsas på centrets webbplats.

Samarbetsgruppen för förfaranden för egenkontroll främjar spridning av kunskap och utveckling av förfaranden med anknytning till tjänsteanordnarnas egenkontroll.

Fram till slutet av september hade gruppen sammanträtt fem gånger. I gruppen behandlades bl.a. resurserna för och organiseringen av välfärdsområdenas tillsyn och egenkontroll, rapporteringen om programmet för egenkontroll, definitionen av serviceenhet samt enhetlig styrning av planerna för egenkontroll.

Konsensusgruppen för klient- och patientsäkerhetsindikatorer arbetar för en överenskommelse om nationellt enhetliga kvantitativa jämförelseindikatorer för klient- och patientsäkerhet, vilka välfärdsområdena förbinder sig att använda regelbundet.

Fram till slutet av september hade gruppen sammanträtt tre gånger. I gruppen sammanställdes information om vilka av de kvantitativa indikatorer som föreslogs i VN TEAS-projektet ”Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt” som redan används inom välfärdsområdena och vilka indikatorer välfärdsområdena har beredskap att införa. Dessutom fick välfärdsområdena lämna in beskrivningar av sina nuvarande och planerade indikatorer.

Båda gruppernas arbete fortsätter.

Mer information: Satu Koskela, ledande sakkunnig, satu.koskela(a)ovph.fi och Merja Sahlström, specialplanerare, merja.sahlstrom(a)ovph.fi