Siirry sisältöön
Meddelanden

Välfärdsområdena bär stort ansvar för klient- och patientsäkerhetsarbetet


Klient- och patientsäkerhetcentrets nya programchef Hanna Toiviainen förbereder sig på att stötta välfärdsområdena vid genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin. Målet för strategin är att Finland på fem år ska bli ett modelland för klient- och patientsäkerhet.

Den strategi och det handlingsprogram för 2022–2026 som beretts vid Social- och hälsovårdsministeriet förbinder social- och hälsovården att sätta säkerheten i första rummet, måna om personalens kompetens och välbefinnande samt höja klienternas och patienternas delaktighet. Strategin publiceras vid ett webbinarium torsdagen den 24 februari.

Upp till hälften av alla säkerhetsrelaterade skador kan undvikas

Enligt de senaste bedömningarna från OECD härrör upp till 13 procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna från korrigering av fel och skador som inträffat inom vården. När den här informationen ställs i relation till kostnaderna i Finland innebär det enligt Statens revisionsverk att kvalitetsavvikelser, skador, avvikelser och dröjsmål orsakar kostnader på över en miljard euro per år. Av skadorna skulle omkring hälften kunna undvikas genom att förutse och skydda sig mot risker.

– Vi undviker den skada som kan undvikas med hjälp av de fyra spetsarna i klient- och patientsäkerhetsstrategin. Vi sätter säkerheten främst i alla organisationer, vi förbättrar redan existerande god praxis, vi månar om personalens välbefinnande och säkerhetskompetens och vi förbättrar säkerheten tillsammans med klienterna och patienterna, beskriver Hanna Toiviainen spetsarnas innehåll.

Säkerhetsarbetet görs inom välfärdsområdena

I genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin engageras alla de välfärdsområden som är under beredning.

– Det är viktigt att också beslutsfattarna inom välfärdsområdena och på nationell nivå inser säkerhetsarbetets betydelse just nu när servicesystemet genomgår en förändring. Säkerhetsarbetet minskar det mänskliga lidandet och sänker kostnaderna, betonar Toiviainen.

– Vi på centret hjälper genom att sprida kunskap och sammanföra folk inom branschen för att utveckla och sprida god praxis tillsammans.

Toiviainen har lång erfarenhet av förändring och förnyelse

Hanna Toiviainen började arbeta som programchef vid klient- och patientsäkerhetscentret den 1 februari 2022. Hon ansvarar för samordning, verkställande, uppföljning och utvärdering av genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026. Till utbildningen är hon filosofie doktor (folkhälsa) och magister i samhällsvetenskaper.

Tidigare har Toiviainen arbetat på Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och dess föregångare Rättsskyddscentralen för hälsovården (2008–2022). Hon har också arbetat som direktör för ansvarsområdet basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland (2018–2020), som utvecklingschef på Finlands Konsumentförbund (2007–2008) och över tio år som forskare bl.a. vid Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes, numera Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Mer information:

Hanna Toiviainen, programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret, Österbottens välfärdsområde, hanna.toiviainen(a)ovph.fi, tfn 040 486 6061

Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret, Österbottens välfärdsområde, tuija.ikonen(a)ovph.fi, tfn 040 579 5482