Siirry sisältöön
Nyheter

Träff för personer som forskar om klient- och patientsäkerhet och evidensbaserad praxis

Under träffen konstaterades det att vi behöver nätverk, samarbete och medvetenhet om varandra. Vi måste också fundera tillsammans på hur rekommendationer och evidensbaserad praxis kan omsättas i praktiken.

Träffen ingick i en serie träffar som Klient- och patientsäkerhetscentret ordnar kring särskilda teman. Viktiga intressentgrupper bjuds in till gemensam diskussion.

Samarbete främjar genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin

I träffen deltog 23 forskare. De representerade bland annat Duodecim, Helsingfors universitet, Stiftelsen för vårdforskning, HUS, Östra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området, barnstiftelsen Itla, Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, Birkalands välfärdsområde, Österbottens välfärdsområde, Norra Savolax välfärdsområde, SHM/PALKO, Ledprotessjukhuset Coxa, Åbo universitet och Arbetshälsoinstitutet.

Målet med träffen var att hitta samarbetsmöjligheter och att främja genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin.

”Vi behöver ett starkt attitydklimat där vi känner att vi har gemensamma mål. Om vi vill ha resultat, kan vi inte agera på egen hand”, konstaterade Klient- och patientsäkerhetscentrets direktör Tuija Ikonen.

Kunskapen måste tas i användning

Vi diskuterade bland annat hur forskningsrön snabbare kan omsättas i praktiken för att förbättra klienternas och patienternas säkerhet.

Genom en praktisk tillämpning av forskningsrön och rekommendationer uppnår vi också en jämnare kvalitet i vården.  Enligt Hannele Siltanen från Hotus innebär det en betydande patientsäkerhetsrisk om vårdpersonalen följer olika tillvägagångssätt.

”Vi behöver samarbete och nätverk i den här gemensamma frågan. Att arbeta utan stöd av forskning ökar den etiska belastningen”, konstaterar Tarja Kauppila på Östra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området.

Enligt Raija Sipilä från Duodecim bör etableringen av praxis alltid ske i den egna verksamhetsmiljön, där man känner till förhållandena och kan utreda faktorer som förhindrar eller stöder förändring.

Utmaningar och möjligheter med digitala tjänster

De digitala tjänsterna inom social- och hälsovården medför egna utmaningar och möjligheter, konstaterade professorn i klient- och patientsäkerhet Hanna Kuusisto från Östra Finlands universitet. Det behövs mer forskning om de digitala tjänsternas säkerhet.

Målet för spets 3.2 i klient- och patientsäkerhetsstrategin är att alla ska erbjudas trygga distanstjänster och digitala tjänster. För att stödja detta skulle man kunna grunda en ny utvecklingslinje för experter och forskare som är insatta i detta ämne.

Verkningsfull kommunikation är viktigt

Evidensbaserad kunskap konkurrerar till exempel med avsiktligt felaktig information. Då bör man fästa uppmärksamhet vid på vilket sätt saken framförs. Rekommendationer kan gärna ges i ett sådant format att de kan tillämpas i hela området.

Vi började fundera på om vi nästa gång kunde diskutera hur man ska göra för att evidensbaserade rekommendationer och evidensbaserad praxis för klient- och patientsäkerhet ska tas i användning. Här spelar kommunikationen en viktig roll.

Effektivitet överallt

Forskningsledaren Aleksi Reito frånTays och Ledsjukhuset Coxa poängterade att intresset för hälso- och sjukvårdens effektivitet har ökat.

Med den finska söksträngen ”terveydenhuollon vaikuttavuus” (”hälso- och sjukvårdens effektivitet”) fick man 6 träffar på Google år 2017. År 2022 var antalet träffar redan 22 000. Det är ändå inte helt klart vad som avses när man talar om inverkan och effektivitet.