Siirry sisältöön
Meddelanden

Pressmeddelande: Säkerhetsrisker vid mental ohälsa och drogmissbruk lyfts fram på seminarium i Vasa


Det IV nationella seminariet om klient- och patientsäkerhet ordnas i Vasa 1–2 september på temat ”Säkerhetsrisker vid mental ohälsa och drogmissbruk samt förebyggande av dem”. Seminariet är gratis och öppet för alla och det är möjligt att delta också på distans.

Seminariets huvudtalare är L.Greg Cunningham, CEO, American Case Management Association, på temat Case Management – U.S. History, Evoluation and Outcomes. Case manager-modellen är till nytta när en person behöver tjänster inom många områden.

Seminarieprogrammet finns på centrets webbplats. Seminariet ordnas av Klient- och patientsäkerhetscentret.

Febertermometer för vårdtjänsterna

Klient- och patientsäkerhetscentrets direktör, professorn i patientsäkerhet Tuija Ikonen säger att en febertermometer för vårdtjänsterna är hur väl man lyckas svara på servicebehovet hos sårbara grupper.

– De som behöver mångprofessionella tjänster samt klienterna inom mental- och missbrukarvården löper risk för att hamna i en svagare ställning än andra. Det är också i allra högsta grad en klient- och patientsäkerhetsfråga, funderar Ikonen.

Mieli rf:s utvecklingsdirektör Kristian Wahlbeck fungerar som ordförande för seminariedelen ”Missbrukar- och mentalvårdsklienterna som en del av det omgivande samhället” den 2 september. Enligt honom är förebyggande av självmord och självdestruktivitet en del av patientsäkerheten.

– När patientsäkerheten granskas ur ett bredare perspektiv uppstår också möjligheter att förebygga självmord och mentala problem, säger Wahlbeck.

Nästan 500 deltagare har anmält sig till seminariet. Programmet kan ses också via Teams-länkarna på Klient- och patientsäkerhetscentrets webbplats.