Siirry sisältöön
Nyheter

Rundabordssamtal om förfarandena för anmälning av avvikelser och negativa händelser inom social- och hälsovården


Den 13 oktober ordnade Social- och hälsovårdsministeriet och Klient- och patientsäkerhetscentret en diskussion för inbjudna om ett smart utnyttjande av anmälningsförfarandena för klient- och patientsäkerhet. I träffen medverkade ett stort antal representanter för olika statliga myndigheter, universitetssjukhus och andra intressegrupper som arbetar med kunskapsproduktion, informationssystem och teknologi.

Man diskuterade om det finns intresse för en gemensam utveckling av lösningar för smart utnyttjande av anmälningsdata. I diskussionerna framkom en vilja att förbättra informationen från anmälningsförfarandena, och det konstaterades att det finns behov av ändringar i lagstiftningen. Klient- och patientsäkerhetscentret fortsätter samordna planeringen av projekthelheten och pilotförsöken i samarbete med SHM.

Datalagren underutnyttjade

Från de förpliktande och frivilliga anmälningsförfarandena kring klient- och patientsäkerheten insamlas mycket information om negativa händelser och avvikelser. De här datalagren är underutnyttjade, även om de kan ge lägesbilder från det verkliga livet och information om hur social- och hälsovårdens säkerhet, kvalitet och effektivitet kunde förbättras. Digitala lösningar och smarta applikationer kan revolutionera användningen av data och utvecklingen av verksamheten.

I Estland förbereds en digital reform av anmälningsförfarandena

Direktören för Estlands socialministeriums nätverk för hälso- och sjukvård Heli Paluste och kvalitetsdirektören vid sjukhuset i Pärnu Teele Orgse berättade om den planerade digitala reformen av anmälningsförfarandena, där principen är att uppgifterna registreras en gång, varefter de analyseras med hjälp av artificiell intelligens och styrs till olika ändamål med hjälp av standarder, digitalisering och informationsstrukturer.

Mer information: Hanna Toiviainen, programchef hanna.toiviainen(a)ovph.fi, tfn 040 485 5493 och direktör Tuija Ikonen (tuija.ikonen(a)ovph.fi).