Siirry sisältöön
Nyheter

På träffar med intressentgrupper har man hittat möjligheter att förbättra klient- och patientsäkerheten


I november–februari har vi träffat representanter för Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) samt besökt Social- och hälsovårdsministeriet, Finansministeriet och Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Under träffarna har vi hittat många konkreta möjligheter att förbättra klient- och patientsäkerheten:

  • utveckling av förfarandena för anmälning av negativa händelser inom social- och hälsovården
  • utveckling av klient- och patientsäkerhetsindikatorerna
  • riskbedömning vid förändringar
  • distanstjänster och digitala tjänster
  • kompetens och utbildning
  • påverkansarbete gällande lagstiftningen
  • tjänster för barn och unga, studerandehälsovård, mentalvårdstjänster
  • läkemedelsskador
  • genomförandet av SHM:s nationella klient- och patientsäkerhetsstrategi och genomförandeplan 2022–2026
  • Klient- och patientsäkerhetscentrets uppgifter och finansiering.

Under en träff med experter på Valvira i början av året berättade vi om genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin, om främjande av klientsäkerheten i samma takt som patientsäkerheten, om centrets stöd till välfärdsområdena, om lägesbilden och mätningen av säkerheten samt om stöd för säker läkemedelsbehandling.

Under årets lopp bjuder vi in representanter för olika aktörer till diskussioner om utvalda teman. Vi berättade om tidigare träffar för inbjudna i nyhetsbreven för oktober och november. Vi ordnar också enskilda träffar med olika intressentgrupper.

Mer information: Hanna Toiviainen, programchef, hanna.toiviainen(a)ovph.fi