Siirry sisältöön
Nyheter

Nya ansikten på Klient- och patientsäkerhetscentret


Satu Koskela började som ledande sakkunnig i början av mars.

Hennes uppgift är att främja Klient- och patientsäkerhetscentrets samarbete med välfärdsområdena.

– Med en fungerande samarbetsmodell och stöd ser vi till att den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten genomförs i den nya strukturen, berättar Satu.

Hon skapar också förutsättningar för dialog mellan välfärdsområdena angående förfarandena för klient- och patientsäkerhet och egenkontroll. Dessutom förmedlar Satu information om resultat från utvecklingsprojekt och identifierar nya utvecklingsbehov.

Satu har tidigare arbetar med ledande uppdrag inom den kommunala social- och hälsovården och statens regional- och centralförvaltning. Hon är utbildad PM, EMBA och legitimerad socialarbetare.

Eija Savelius-Koski började som specialsakkunnig inom socialvård i mars. 

– Min uppgift är att främja utvecklingen av klientsäkerheten inom socialvården i samarbete med olika sakkunniga och samarbetsnätverk, berättar hon.

Eija har lång arbetserfarenhet av utvecklings- och projektuppdrag inom social- och hälsovården och har arbetat vid ett kompetenscentrum inom det sociala området, med kommunal socialservice för personer i arbetsför ålder och med socialt arbete inom hälso- och sjukvården.

Eija är utbildad SVM, legitimerad socialarbetare och specialsocialarbetare med inriktning på välfärdstjänster.

Centrets experter