Siirry sisältöön
1/2024, Tips

Lästips

På den här sidan får du lästips med anknytning till klient- och patientsäkerhet.

Anna-Maria Teperi: Ihminen turvallisuuden tekijänä

Boken ”Ihminen turvallisuuden tekijänä” beskriver hur arbetet och säkerheten kan planeras och utvecklas på ett övergripande, engagerande och lösningsfokuserat sätt. Med ett bredare synsätt kan man betrakta arbetets egenskaper samt gruppens och organisationens verksamhet på ett sådant sätt att arbetet kan utföras säkert och människornas välbefinnande bibehålls.

Anna-Maria Teperi, FD, är forskningsprofessor inom arbetssäkerhet vid Arbetshälsoinstitutet och docent vid Tammerfors universitet och Vasa universitet.

www.gaudeamus.fi/teos/ihminen-turvallisuuden-tekijana/

Jonna-Carita Kanninens doktorsavhandling:”Identifying medication risk factors in home-dwelling older adults as a part of health screening”

I sin doktorsavhandling ”Identifying medication risk factors in home-dwelling older adults as a part of health screening” har provisor Jonna-Carita Kanninen utvecklat en modell för att identifiera riskfaktorer i äldre personers läkemedelsbehandling som en del av en bredare hälsokontroll. Målet med studien var att erbjuda konkreta metoder för att upprätthålla äldre personers hälsa och funktionsförmåga så att de kan bo hemma så länge som möjligt.

Den innovativa hälsoundersökningsmodellen PORI75 som utvecklats för avhandlingen möjliggör en omfattande insamling av hälsouppgifter om äldre som bor hemma. Modellen stöder kunskapsbaserad ledning inom välfärdsområdena och med hjälp av den kan man också erbjuda vård i tid till äldre som löper risk för hälsoproblem.

https://helda.helsinki.fi/items/5d9acfda-357e-41b1-ae4b-d350104bddb2