Siirry sisältöön
1/2024, Internationella hälsningar

15 stegs utmaning – en möjlighet att höja kvaliteten

Det första intrycket uppstår på några sekunder, och ett gott första intryck kan ges bara en gång. Med en metod som utvecklats i England kan man bedöma vilket intryck patienter och anhöriga får av avdelningen.

Vi funderar på det första intryckets betydelse i sociala relationer och när vi söker jobb: Hur ska vi klä oss? Hur ska vi visa vår attityd och kompetens via vårt tal och vårt kroppsspråk?

När vi kommer till en avdelning är det många saker som bidrar till vår uppfattning om hur säker och högklassig vård vi kan få där. En säker och välfungerande vård av hög kvalitet är klientens, patientens och personalens gemensamma önskan.

Patienten är sjukhusets viktigaste person

En patient är inte ett avbrott i arbetet, utan själva meningen med arbetet. I Storbritannien lyftes kvalitets- och säkerhetsaspekten fram av en mamma vars barn behövde regelbunden vård på olika avdelningar.

Mamman berättade att hon under de 15 första stegen på en ny avdelning kan känna hurdan vård och omsorg hennes dotter kommer att få där. Utgående från mammans kommentar utarbetades ett verktyg som hjälper sjukhus att betrakta situationen med patientens och de anhörigas ögon.

Avdelningen observeras på säkerhetspromenader

I 15 stegs säkerhetspromenaden deltar personer som inte arbetar på avdelningen. De kan vara till exempel professionella från andra avdelningar, avdelningssekreterare, terapeuter, HR-personer, vårdbiträden, patienter och anhöriga.

Gruppen får anvisningar och går igenom vad de ska observera. Sedan går de in på avdelningen. Redan på vägen dit kan de observera till exempel om det är enkelt att hitta avdelningen och om rutten är smidig.

Stegen behöver inte vara exakt femton. Huvudsaken är att observationerna görs när man kommer till avdelningen, till exempel i aulan.

Först observerar man det första intrycket. Sedan börjar man småningom fästa uppmärksamhet vid detaljer – titta, lyssna och lukta.

Observationer görs på följande teman:

Avdelningens klimat

Vad ser jag? Vilken känsla får jag på avdelningen? Känner jag mig till exempel välkommen och trygg?

Hurdant klimat råder på avdelningen? Hur beter sig personalen och hur samspelar de med varandra och patienterna? Ler de och hälsar de?

Vilka observationer kan man göra till exempel av skyltar, affischer, rumsnumrering och toaletter?

Säkerhet

Hur märks vårdens kvalitet och säkerhet?

Vilka observationer kan man göra gällande renlighet och hygien? Finns det handsprit? Var läggs skräp och smutstvätt?

Vilka observationer kan man göra av utrymmessäkerheten? Är till exempel golvmaterialen hala? Är redskap och anvisningar om brandsäkerhet lätta att nå?

Har personalen ID-kort och patienterna ID-band?

Omsorg och delaktighet

Hur beaktas integritet och jämlikhet? Talar man till exempel om privata angelägenheter med hög röst? Finns personliga uppgifter synliga? Används draperier?

Finns det personal hos patienterna? Deltar patienterna i sin egen vård?

Använder patienterna egna eller sjukhusets kläder? Var kan man ge respons? Finns det ett eget rum för besök?

Ordning och lugn

Är stämningen på avdelningen kaotisk eller lugn? Avdelningen kan fungera smidigt även om det är bråttom.

Är alla saker på rätt plats? Finns det saker längs väggarna?

Verksamheten utvecklas utifrån respons

På responsblanketten kan man skriva både positiva saker och sådant som behöver utvecklas. Efter besöket på avdelningen går man igenom responsen inom gruppen. Sedan ges den till avdelningen.

Utgående från responsen planeras de fortsatta åtgärderna, som kan vara små eller kräva mer utvecklingsarbete.

Avdelningarna uppmuntras dela med sig av god praxis till varandra. Det är också värt att fira det som fungerar bra!

15 stegs utmaningen är en del av kontinuerlig förbättring. Tack vare samarbetet förbättras också patienternas förtroende och välbefinnande.

Säkerhetspromenaden kan upprepas efter förbättringarna och med jämna mellanrum, gärna vid olika tider på dygnet.  

Mahatma Gandhi har sagt:

”Det är inte vi som gör patienterna en tjänst när vi vårdar och betjänar dem – det är patienterna som gör oss en tjänst när de ger oss möjlighet att göra det!”

Mer information:

NHS National Health Service Storbritannien – The 15 Steps Challenge

Läs som följande:
1/2024, Ledare
Den pressade ekonomin får inte hota klient- och patientsäkerheten

I början av året innehöll den svenska tidningen Dagens Medicin ett expertinlägg med rubriken ”Vårdens pressade ekonomi får inte hota patienternas säkerhet”. I texten beskrivs exempel på beslut som kan öka patientsäkerhetsriskerna i vårt grannland.

1/2024, Stöd för ledningen
Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin är på god väg

Vi är igen ett steg närmare målet att Finland ska vara ett modelland för klient- och patientsäkerhet 2026.