Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetsstrategins handlingsprogram för välfärdsområdena har publicerats


Handlingsprogrammet är avsett för tjänsteanordnare och tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. Det kompletterar genomförandeplanen för den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022‒2026.

I programmet finns riktmärken för att nå målen i strategin. Det innehåller praktiska uppgifter fördelade över hela strategiperioden och beskrivningar av verktyg som stöder uppgifterna. Handlingsprogrammet förenhetligar förfarandena, mätningen, uppföljningen och utvärderingen inom olika välfärdsområden.

Handlingsprogram för klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026 för serviceanordnare och serviceproducenter (pdf)

De verktyg som beskrivs i programmet utvecklas av sakkunniga. De redan färdiga och kommande materialen publiceras på Klient- och patientsäkerhetscentrets webbplats.

Handlingsprogrammet och det tillhörande tekniska självutvärderingsverktyget hjälper välfärdsområdena att planera och följa upp utvecklingen av klient- och patientsäkerheten i enlighet med målen i strategin. Med hjälp av självutvärderingsverktyget kan man prioritera uppgifter och följa med hur de framskrider.

Uppföljning av genomförandet av strategin

Ansvaret för genomförandet av strategin ligger hos tjänsteanordnarna och tjänsteproducenterna samt hos alla serviceenheter och andra berörda grupper som kan främja målen via sitt arbete.

Klient- och patientsäkerhetscentrets uppgift är att följa och utvärdera genomförandet. Centret publicerar en uppföljningsrapport om genomförandet av strategin årligen samt en mellanutvärdering om hur målen har uppnåtts 2024 och en slututvärdering 2026.

Mer info om handlingsprogrammet och självutvärderingsverktyget ges av:

Hanna Toiviainen, programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret, hanna.toiviainen(a)ovph.fi, tfn 040 4855 493

Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret, tuija.ikonen(a)ovph.fi,

tfn 040 579 5482