Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentrets förslag för regeringsprogrammet 5/5: Den långsiktiga finansieringen för utveckling av klient- och patientsäkerheten bör garanteras


I Finland används uppskattningsvis över en miljard euro per år på kostnader för patientsäkerhetsavvikelser (Statens revisionsverk, Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2021). Kostnaderna för bristande klientsäkerhet inom socialvården har inte beräknats.

Klient- och patientsäkerhetscentret inom Österbottens välfärdsområde har i uppgift att samordna utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten på nationell nivå. Uppgiften tilldelades i statsrådets förordning i januari 2021 (Statsrådets förordning (8/2021). Finansieringen för centret reserveras och fastställs årligen i statsbudgeten. Långsiktig finansiering möjliggör systematisk utveckling och uppföljning av klient- och patientsäkerheten i Finland.

Klient- och patientsäkerhetscentret stöder tjänsteanordnarna och tjänsteproducenterna genom att erbjuda nätverk och expertgrupper, utveckla mätare och indikatorer, sammanställa verktyg och rekommendationer, utbilda och främja forskningen samt förstärka klienternas, patienternas och de anhörigas delaktighet. Till centrets uppgifter hör också att följa och utvärdera genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022‒2026.  

Mer information:

Hanna Toiviainen, programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret,
tfn 040 4855 493, hanna.toiviainen(a)ovph.fi

Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret,
tfn 040 579 5482, tuija.ikonen(a)ovph.fi