Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentrets förslag för regeringsprogrammet 4/5: Finland behöver en enhetlig klient- och patientsäkerhetslag


Bestämmelserna om klienternas och patienternas rättigheter, yrkespersonernas skyldigheter och tjänsteproducenternas skyldigheter finns utspridda i ett tjugotal lagar. De bör samlas i en enda klient- och patientsäkerhetslag, där de skulle vara tydligare och enklare att följa.

Tillsynslagen, som träder i kraft i början av 2024, korrigerar situationen ur tillsynsmyndighetens synvinkel. Det behövs ändå mer enhetliga författningar för att säkerställa att klienterna får säker service och patienterna säker vård.

Genom författningar som beskriver förfarandena efter en allvarlig avvikelse eller ett allvarligt fel förstärks patienternas och klienternas rättigheter. En enhetlig lagstiftning skulle också förenkla tjänsteanordnarnas lagstadgade egenkontroll och tillsyn.  

Mer information:

Hanna Toiviainen, programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret,
tfn 040 4855 493, hanna.toiviainen(a)ovph.fi

Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret,
tfn 040 579 5482, tuija.ikonen(a)ovph.fi