Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentrets förslag för regeringsprogrammet 3/5: Informationen från indikatorer och anmälningsförfaranden bör göras tillgänglig


I Finland värdesätts kunskapsbaserad ledning, men vi saknar enhetliga indikatorer för patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården och klientsäkerheten inom socialvården. I fråga om sammanställningen och rapporteringen om klient- och patientsäkerhetens lägesbild ligger vi efter de övriga nordiska länderna.

Indikatorerna utvecklas i samarbete mellan välfärdsområdena under samordning av Klient- och patientsäkerhetscentret, men de bör främjas också från statligt håll. Indikatorerna för klient- och patientsäkerhet bör bli en etablerad del av minimiinformationsinnehållet, de nationella indikatorerna för kostnadsnyttoeffekten inom social- och hälsovården och välfärdsområdenas effektivitetsbaserade ledning.

De lagstadgade anmälningarna om negativa händelser och farliga situationer ger upphov till datalager hos de styrande myndigheterna bland annat om biverkningar av behandling, farliga situationer med anknytning till medicintekniska produkter, biverkningar av läkemedelsbehandling och vacciner samt vårdrelaterade infektioner. De här uppgifterna varken analyseras eller rapporteras systematiskt.

De uppgifter som insamlats via anmälningar till tillsynsmyndigheterna och instituten inom Social- och hälsovårdsministeriet bör göras tillgängliga för beslutsfattarna, tjänsteanordnarna, tjänsteproducenterna, yrkespersonerna och befolkningen. Då kan vi hitta de viktigaste föremålen för utvecklingsåtgärder och jämföra resultaten.

Förfarandena för anmälningar om negativa händelser, farliga situationer och missförhållanden bör förnyas genom en uppdatering av bestämmelserna så att de gäller hela servicesystemet. Förfarandena utgör en del av den lagstadgade egenkontrollen och den nationella utvecklingen av klient- och patientsäkerheten. Yrkespersonerna behöver mer information om sina skyldigheter att göra anmälningar. För att informationen ska kunna utnyttjas systematiskt bör anmälningsförfarandena kopplas till social- och hälsovårdens datasystem och statens datasystemprojekt.

Den information som fås från olika anmälningsförfaranden, myndigheternas datalager och indikatorerna bör tas upp till granskning i styrningsförhandlingarna mellan statsförvaltningen och välfärdsområdena.

Mer information:

Hanna Toiviainen, programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret,
tfn 040 4855 493, hanna.toiviainen(a)ovph.fi

Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret,
tfn 040 579 5482, tuija.ikonen(a)ovph.fi