Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentrets förslag för regeringsprogrammet 2/5: Genomförande av klient- och patientsäkerhetsstrategin


I den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen 2022–2026, som publicerats av Social- och hälsovårdsministeriet, är målet att undvika de skador som går att undvika.  Målet ska uppnås via fyra strategiska spetsar och genom att införa de bästa internationella och nationella säkerhetsrekommendationerna i servicesystemet.

Genomförandet av strategin ankommer på organisationer inom statsförvaltningen, alla tjänsteanordnare och tjänsteproducenter inom social- och hälsovården, serviceenheterna och andra berörda grupper. För att vi ska lyckas nå målen i strategin bör resultatavtalen för alla organisationer inom SHM:s förvaltningsområde inbegripa de uppgifter som dessa har tilldelats i klient- och patientsäkerhetsstrategin.

På nationell nivå möjliggörs genomförandet av strategin via lagstiftning och styrning samt genom att definiera begrepp och indikatorer. Många av de uppgifter som utförs inom servicesystemet förutsätter också framsteg på nationell nivå eller i vissa fall att uppgifterna först verkställs på nationell nivå.

Det huvudsakliga ansvaret för genomförandet av strategin vilar på välfärdsområdena

Det innebär i praktiken att klient- och patientsäkerheten ska beaktas i välfärdsområdenas strategier, strukturer och instruktioner, inom egenkontrollen och den kunskapsbaserade ledningen samt vid avtal och avtalsstyrning med privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. I genomförandet ingår regelbunden uppföljning av målen och vid behov åtgärder som vidtas av välfärdsområdenas beslutande och utvärderande organ.

Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin samt klient- och patientsäkerhetens lägesbild bör tas upp i de lagstadgade styrningsförhandlingarna mellan statsförvaltningen och välfärdsområdena. Inom välfärdsområdena och i avtalen mellan samarbetsområdena bör man också garantera en kontinuerlig komplettering av klient- och patientsäkerhetskompetensen.

Mer information:

Hanna Toiviainen, programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret,
tfn 040 4855 493, hanna.toiviainen(a)ovph.fi

Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret,
tfn 040 579 5482, tuija.ikonen(a)ovph.fi