Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentrets förslag för regeringsprogrammet 1/5: Vårdpersonalens säkerhetskompetens och arbetshälsa bör garanteras


Varje arbetstagare inom social- och hälsovården behöver säkerhetskompetens och säkerhetsfärdigheter som bidrar till att förebygga skador och minimera misstagen. I grundutbildningen och fortbildningen för yrkespersoner bör enhetliga kompetenskriterier för klient- och patientsäkerhet införas. Uppföljning och uppdatering av kompetensen bör ingå i den lagstadgade egenkontrollen.

Förebyggande säkerhetsarbete förutsätter tillräcklig säkerhetskompetens

I arbetet behövs ett aktivt utvecklingssamarbete mellan Social- och hälsovårdsministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet samt en stark styrning av utbildningsfältet från Utbildningsstyrelsen.

Också introduktionen för all vårdpersonal inbegriper baskunskap om organisationens klient- och patientsäkerhetsrutiner och skyddsåtgärder för att förebygga skada för klienter och patienter.

Genom ett ledarskap som stöder personalens välbefinnande och genom ändamålsenlig personaldimensionering och personalstruktur kan man minska antalet avvikelser inom social- och hälsovården och förstärka säkerhetskulturen. Det behövs en utredning om den bästa praxisen och hur den genomförs. Man måste också våga se över arbetsfördelningen, inklusive teknologins möjligheter.

Ny teknologi bör underlätta arbetet och vara säker

Distanstjänster och digitala tjänster samt utnyttjandet av teknologi får inte bli en belastning, utan de måste underlätta yrkespersonernas arbete och vara säkra för klienter och patienter. Nya arbetsformer får inte utsätta klienter och patienter för oförutsedda risker. Utöver klient- och patientsäkerheten måste också dataskyddet och datasäkerheten garanteras. Yrkespersonerna bör ges introduktion i användningen av ny teknologi. Tjänsterna bör utvecklas utifrån den respons man får av klienter, patienter och personal. Också en kontinuerlig utveckling av egenkontrollen bör beaktas.  

Välmående och kompetent personal är en av prioriteringarna i klient- och patientsäkerhetsstrategin

Bakgrund: Strukturreformen av social- och hälsovården har inletts och välfärdsområdena har organiserat sig för att erbjuda sina invånare dessa tjänster. Omställningen kommer att ta flera år. Välfärdsområdena är oroliga över bristen på kompetent och engagerad personal. Det är ett hot även mot klient- och patientsäkerheten. ”Välmående och kompetent personal” är en av prioriteringarna i SHM:s nationella klient- och patientsäkerhetsstrategi för 2022–2026. Ledningen av personalen, arbetsförhållandena och resurserna för en säker verksamhet måste fungera.

Mer information:

Hanna Toiviainen, programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret, tfn 040 4855 493, hanna.toiviainen(a)ovph.fi

Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret, tfn 040 579 5482, tuija.ikonen(a)ovph.fi