Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentret vill att kvalitet samt klient- och patientsäkerhet ska ingå i målen i SHM:s förordning


Klient- och patientsäkerhetscentret har gett sitt utlåtande om utkastet till Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå (VN/31701/2023). Centret understöder SHM:s förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå, men betonar att kvalitet samt klient- och patientsäkerhet bör ingå i målen i förordningen.

Klient- och patientsäkerhetscentret anser att målen och insatsområdena för forskning i socialt arbete på universitetsnivå är motiverade och värda att stödja. Centret föreslår ändå att målen kompletteras med kvalitet och, som en del därav, klient- och patientsäkerhet. Att uppmärksamma klient- och patientsäkerheten är en betydelsefull och viktig del av det dagliga arbetet i socialvårdens verksamhetsmiljöer.

För att användningen av forskningsrön inom socialvården ska öka bör man satsa på att förstärka spridningen och utnyttjandet av forskningsrön. Därför föreslår centret att målen kompletteras med att användningen av forskningsrön inom socialvården ska stödjas genom att producera, sprida och utnyttja ny kunskap.

Insatsområdena för forskning i socialt arbete på universitetsnivå är värda att stödja. Positivt är i synnerhet att de omfattar kvalitet och klientsäkerhet samt livssituationen och servicebehoven hos klienter i särskilt utsatt ställning.

Att forskningen ska vara kopplad till servicesystemet inom social- och hälsovården är motiverat. När det gäller forskningen om klient- och patientsäkerhet behövs forskning om hälso- och sjukvården respektive socialvården såväl skilt för sig som i en integrerad helhet samt i synnerhet ur serviceanvändarnas perspektiv.

Klient- och patientsäkerheten i Finland har främjats via nationell styrning sedan 2009 och som bäst pågår den tredje strategiperioden, vars genomförande koordineras av Klient- och patientsäkerhetscentret. Utvecklingen av klient- och patientsäkerheten är ett långsiktigt arbete, som kan förstärkas genom systematisk forskning.

Centrets utlåtande kan läsas på adressen: Utlåtande – Utlåtande.fi