Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentret välkomnar SHM:s förordning om fortbildning för social- och hälsovårdspersonal


Klient- och patientsäkerhetscentret har gett sitt utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om fortbildning för social- och hälsovårdspersonal (VN/3920/2023).

Centret välkomnar SHM:s förordning om fortbildning för social- och hälsovårdspersonal och anser att den tryggar och stärker utbildningen för personer i olika uppgifter, även de som inte är yrkesutbildade personer inom socialvården eller hälso- och sjukvården.

Behovet av fortbildning som främjar klient- och patientsäkerheten, effektiviteten samt befolkningens hälsa och välfärd ges ändå en sekundär betydelse i förordningen. Centret oroar sig för att SHM låter bli att använda sin rätt att utfärda förordning till fullo i fråga om fortbildningens innehåll.

Centrets utlåtande kan läsas på adressen Utlåtande – utlåtande.fi