Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentret har träffat ledningen inom välfärdsområdena


Utgående från de förslag som framläggs under turnén kommer Klient- och patientsäkerhetscentret att planera en modell för hur samarbetet med ledningen inom välfärdsområdena ska fortsätta.

Klient- och patientsäkerhetscentret har flera uppgifter. Det ansvarar för den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten. En aktuell uppgift är att koordinera genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin inom välfärdsområdena.

Centret bedriver internationellt samarbete, främjar forskning och undervisning om klient- och patientsäkerhet samt planerar och utvecklar mätningen och utvärderingen. Centret främjar också klienternas och patienternas delaktighet och förmedlar evidensbaserad kunskap och god praxis som förbättrar säkerheten.

En ny uppgift är att koordinera och stödja välfärdsområdena när de utvecklar sin egenkontroll. Tillsynslagen, som träder i kraft vid ingången av 2024, stärker rättsgrunden för egenkontrollen ytterligare och betonar att tjänsteanordnarnas och producenternas egenkontroll är den primära. Egenkontroll är på förhand, under verksamheten och i efterhand utförd kvalitetsledning och riskhantering samt säkerställande av kontinuitet, genom vilken det för sin del säkerställs att klient- och patientsäkerheten uppfylls.

Under turnén får vi veta hur välfärdsområdena har börjat genomföra klient- och patientsäkerhetsstrategin och hur villiga de är att samutveckla och införa indikatorerna för klient- och patientsäkerhet. Enligt social- och hälsovårdens riksomfattande strategiska mål ska indikatorer för klient- och patientsäkerhet införas under strategiperioden 2023–2026. Turnén avslutas i maj.

Välfärdsområdena har gjort mycket sådant klient- och patientsäkerhetsarbete som gärna kan spridas till andra välfärdsområden. Man bör komma överens om hur klient- och patientsäkerheten ska främjas även inom samarbetsområdena.

Välfärdsområdena har välkomnat det nationella samarbetet och nätverksarbetet även i fortsättningen, vilket möjliggörs av klient- och patientsäkerhetscentret. Samarbetet har konstaterats vara till speciellt stor nytta inom områden där arbetsmodeller och praxis först nu utvecklas. Sådana utvecklingsområden är bland annat egenkontroll, klientsäkerhet och mätning.

Mer information: Tuija Ikonen, tuija.ikonen(a)ovph.fi, Satu Koskela, satu.koskela(a)ovph.fi och Merja Sahlström, merja.sahlstrom(a)ovph.fi